Kvalitet & Hållbarhet

Kvalitetspolicy

Våra produkter och tjänster skall alltid uppfylla våra egna och omvärldens krav på säker livsmedelshantering, kvalitet och arbetsförhållanden genom att vi har kompetent personal, tydliga rutiner, spårbarhet och kontroll.

Trygghet

Vi är, och skall vara som lägst, certifierade enligt IP Livsmedel vilket är en trygghet för våra kunder om det goda arbete som vi gör inom livsmedelssäkerhet, spårbarhet och märkning.

Säkra leverantörer

Våra leverantörer skall vara certifierade enligt någon av GFSI:s (Global Food Safety Initiative) godkända standarder för produktion av livsmedel; BRC, IFS Food alternativt certifieringarna ISO 22000 eller IP Livsmedel.  

Etisk handel

Genom vår Code of Conduct, som kommuniceras och signeras av våra leverantörer, understryks betydelsen av de krav vi ställer på våra leverantörer och deras underleverantörer gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Producenter från högriskländer skall dessutom kontinuerligt låta sig revideras för BSCI och/eller SMETA.

Miljöpolicy

Vi, som en aktör inom livsmedelskedjan, ska arbeta för att vara en hållbar leverantör genom att ständigt vara uppdaterad på de miljö- och hållbarhetsmål som föreligger branschen. Vare sig det handlar om små dagliga insatser eller stora projekt har det i slutändan betydelse för ett hållbart samhälle. Våra nuvarande större fokusområden, som även är i linje med livsmedelsindustrins hållbarhetsmanifest, är följande:

Minskat matsvinn

Genom bra planering, ett strukturerat och proaktivt arbetssätt samt genom ett nära samarbete mellan våra kunder och leverantörer är vår största drivkraft att minimera och i slutändan näst intill eliminera matsvinnet inom vårt flödesansvar till år 2025.

Minska plastens miljöpåverkan

Vi arbetar för att alla våra plastförpackningar skall vara materialåtervinningsbara år 2025. Till år 2030 skall dessutom våra plastförpackningar vara producerade i förnybar eller återvunnen råvara.

Våra certifieringar

IP Livsmedel

IP Livsmedel grundcertifiering är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel i hela kedjan från primärproduktion till förädling. 

Certifikatet är ett kvitto på Piwa Foods goda arbete inom livsmedelssäkerhet, spårbarhet och märkning.

Marine Stewardship Council (MSC)

Piwa Food är certifierade enligt MSC:s spårbarhetsstandard.

Detta innebär att det finns system för att spåra och kontrollera att MSC-märkta produkter inte sammanblandas med andra fisk- och skaldjur. Vårt arbete med MSC bidrar till hållbara fiskemetoder och livskraftiga bestånd.

EU-ekologisk

Piwa Food innehar certifikat som grossist och återförsäljare av EU-ekologiska livsmedel.

Denna märkning visar att produkten är odlad eller tillverkad enligt EU:s regler för ekologisk produktion.